7 תשובות
זז אחרוננ כן השעה היא 02:49
2:49 וכן
2:50 אכן
כן הוא זז בשעה 2
2:52
תכנית כן לא תכנית לא