תשובה אחת
אחנאתון.
מהפכת הדפוס.
אלכסנדר מוקדון וכיבושיו.