3 תשובות
השפעת אחוזי שומן של גבינות מסויימות על העובש שנוצר אחרי מספר ימים
אספרטיים
השפעת בשר/פחמימות על גוף האדם