2 תשובות
באיזה נושא?
שואל השאלה:
אני בוחרת נושא מותר הכל