5 תשובות
לאיזה כיתה?
יש נושא?
שואל השאלה:
כיתה ח לא משנה נושא
כשאני עשיתי עבודה בפיסיקה פעם עשיתי על גומיה שיורים ובודקים את זמן ההגעה של לקרקע ומחשבים את הזמן ביחס לגובה או משהו כזה, כל פעם יורים אותה ממרחק שונה

זה היה קשה מאוד אבל, בדקנו שם הרבה דברים
xm1
השפעת צבע הכל על כמות המים שמתאדה
שואל השאלה:
אני רוצה לעשות משהו ממש מקורי
שנה שעברה עשיתי על הולוגרמות