3 תשובות
רק ביום האחרון באיסרו חג אפשר, שמחת תורה החג עצמו זה חג רגיל
כן
שמיני עצרת זה שמחת תורה וכה לפי מה שאני יודע ניתן לנסוע בשמחת תורה ממש שזה בלילה אחרי החג משום שזה אחרי החג ניתן