3 תשובות
שמחת תורה ושמיני עצרת הם באותו יום. (לפחות בארץ). הושענא רבה הוא יום לפני. כמדומני.
שמיני עצרת הוא בעצם היום השמיני של חג סוכות שבו אנו חוגגים את שמחת התורה שבה מתחיל סבב קריאת הפרשיות של השנה הקרובה (בכל שבת קוראים פרשה של אותה השבת לפי הסדר מחמשה חומשי תורה) הושענא רבה הוא הלילה הקודם שבו אנחנו נשארים ערים שזה בעצם יום החיתום..
שמיני עצרת בחו"ל
בארץ זה אותו חג