2 תשובות
זמני כניסת ויציאת החג:

ירושלים

כניסת החג: 17:36. יציאת החג: 18:47

תל אביב

כניסת החג: 17:51. יציאת החג: 18:49

חיפה

כניסת החג: 17:41. יציאת החג: 18:48

באר שבע

כניסת החג: 17:54. יציאת החג: 18:50

גוש עציון

כניסת החג: 17:49. יציאת החג: 18:51