3 תשובות
מגילת קהלת נקראת הסוכות.
מספר יונה בא המקור לפיוט שנאמר בסליחות "בן אדם מה לך נרדם". (זהו הפסוק "ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נאבד").
*מגילת קהלת נקרא ב-סוכות