4 תשובות
Imaginations creates reality
סליחה תיקון, לרגע לקחתי את המילה בתור דמיון ולא מחשבה
Thought creates reality = מחשבה יוצרת מציאות
Thoughts create reality = מחשבות יוצרות מציאות
A thought creates reality
A Though creates reality .
thought creates reality