5 תשובות
זה יענו שואלים אותך שאלה ואתה אומר "אני יודע...?" שזה אנא אערף אז i know...?
like...
do i even know?
אנא אערף זה - i know...?
i mean יעני
whatever אנא אנערף
לא בטוחה אם זה נכון
אנונימית
שואל השאלה:
למחוק את התגובה הזאת
אנונימי