4 תשובות
im not doing anything
i do nothing
אנונימית
i'm not doing anything
זה עם את מדברת על ממש עכשיו

i dont do anything
בכללי
i don't do anything
אנונימית