5 תשובות
what are you doing for living?
אם את מתכוונת לשאול במה הוא עובד, זה כך:
"what are you doing for a living" או כך: "what do you for a living"
אחרת, זה כך:
"what are you doing in life"
HHH
what do you do in your life?
what are you doing in your life?
נראלי..
what are you doing for living?
אנונימי