6 תשובות
*43 ואז את המספר
כן עם *43 או שבהגדרות שיחה
*43 ואז את המספר.
*43וישר להקליד מספר
*תכנס ליישום להגדרות שבמסך הבית של האייפון.
*תגללו מטה כלפי מטה ותמצא את: טלפון, תלחץ עליו
*תלחץ על: מסור את המספר שלי
* הסט את המתג למצב כיבוי
ועכשיו תוכל להתקשר מבלי שיידעו את המספר המזהה שלך.
כמובן שאם תרצה שיידעו תעשה אותו תהליך ותסיט את המתג למצב "הפעל".
אנונימי
**** 43* ואז המספר