6 תשובות
43* ואז תחייג את המספר
או שתחסום את המספר מההגדרות שלך
יש אפליקציה או דרך ההגדרות
43* ואז המספר.
תכתוב *43 ואז את המספר שרצית
כוכבית 43 או מההגדרות.
מטלפון נייד #31# ומטלפון ביתי *42