תשובה אחת
את יכולה לבקש מהחברה שלך
ואיש אפשרות רק באנדוריד
באותו הנושא: