6 תשובות
כוכבית 43
מאורנג' זה #31#
כוכבית 43
מה זאת אומרת? אני לוחצת את המספרים, ואז אני עושה מה?
#31# ואז את המספר
#31# ואז המספר..