6 תשובות
שאת במחזור (?)
שיש לך מחזור?
שואל השאלה:
כאילו הוא ישאר ככה לתמיד או שחודש הבא אני לא אקבל?
אולי הוא יהיה סדיר ואולי לא
אי אפשר לדעת יכול להיות הוא סדיר ולפעמים יאחר
אי אפשר לדעת, בשנים הראשונות הוא לא לגמרי סדיר.