4 תשובות
אני מסתכלת על זה בתור לפי הזמן שקיבלתי.
אם קיבלתי בבוקר אז היום ואם בערב אז מחר זה הראשון.
אבל זה בגלל שאני יודעת מה הימים החזקים ומה השעות החלשות..