6 תשובות
בערך חמישה ימים
בין שלושה ימים לשמונה ימים
לכל אחת מגיב אחרת.
זה יכל להיות 3 ימים עד שבוע שלם.
6-5 ימים בערך
שואל השאלה:
חמישה ימים הכי הרבה?
שמונה ימים הכי הרבה
בגדר תקין