3 תשובות
בשעה 2 לשעה 3
היום מזיזים שעה קדימה.
בשעה 2:00 מחליפים ל3:00