11 תשובות
אחורה
אחורה
אחורה
אחורה
אחורה
יש עוד שעה לישון
אחורה
אחורה
אחורה
תזכרי קיץ- קדימה (קדימה גם באות ק כמו קיץ)
וחורף -אחורה (שיש תאות ח במילה)
נראלי שהיא הבינה חברים.