4 תשובות
קדימה.
מתי מזיזים? ואיך לדעת אם יזוז לי לבד
מזיזים שעה קדימה
הלילה מזיזים^
בפלאפון בדרך כלל זה אוטומט