7 תשובות
אבל כותבים אוהב ואוכל, לא?
הוא - יאכל יקפוץ וכו'.
אני - אראה אשב אשתה..
אותיות אית"ן.
אני אוהב, אוכל. הוא יאהב, יאכל, יראה.. תלוי בגוף
עתיד גוף ראשון אני, זה תמיד מתחיל בא', אומרים אני אוהב אותך יותר מחר ולא יאהב אותך מחר יותר.
אומרים מחר אני אוכל לחם עם שוקולד ולא יאכל.
לכן, את טועה.
כותבים ''אוהב''
לא, גם אוהב ואוכל כותבים עם א' בהתחלה.
את מתבלבלת עם גוף שלישי יחיד. הוא יאהב אותה. הוא יאכל את זה.
אבל בגוף ראשון זה תמיד א' בהתחלה.
הוא - יאהב, יאכל..
אני - אוהב, אוכל, אלך..