11 תשובות
אני אוכיח
הוא יוכיח
אוכיח.
אני אוכיח
הוא יוכיח
היא תוכיח
אוכיח.
יוכיח זה הוא.
נוגה1
כל פועל שאומרים על גוף ראשון (אני) מתחיל ב-א, לא משנה מה. לכן זה אני אוכיח לך.:)
אוכיח... עם א
מיכלי:)
שואל השאלה:
תודה לכולם זה מה שאמרתי ואגב ניצחתי:)
אוכיח, אותיות אית"ן.