9 תשובות
מקנאה
מקנאה
מקנאה
מקנאה
מקנאה
מקנאה
אנונימית
אפשר גם וגם. שתי הצורות תקניות
שואל השאלה:
אז זה בסדר אם אגיד "היא מקנאת"?
כן זה בסדר