8 תשובות
אפשר גם וגם
מקנאת
הינה:
מקנאה
אפשר את שתיהן, רק שהצורה הנפוצה כיום היא מקנאת.