12 תשובות
מקנאה
מקנאה
מקנאה נראלי
מקנאה?
מקנאה
מקנאה
מקנאה
מקנאה
שתי הצורות תקניות אפשר להשתמש גם במקנאת אבל אנשים יותר נוהגים לומר מקנאה
מקנאת.
מקנאת זה פועל ואילו מקנאה זה תואר או תכונה.
זה לא נכון^
אפשר לומר גם מקנאה וגם מקנאת
שתי הצורות תקניות אך זה מקנאת אם זה פועל