10 תשובות
מקנאה
מקנאה
מקנאה
מקנאה
מקנאת
אנונימית
^אומרים מקאנה..
מקנאת
לפי מה שקראתי אפשר גם וגם
מקנאה**