2 תשובות
נתון לך המרכז שהוא 3,5
נתון לך נקודה על המעגל שהוא 1,8
חשב את האורך בין שני הנקודות האלה (כי למעשה זה הרדיוס), לפי מרחק בין שני נקודות שנמצא בנוסחאון
מחשב את הדיסטנס בין a והמרכז