4 תשובות
מטרת הקינה להראות שבני יהודה צריכים ללמוד להילחם.
ללמוד איך להילחם.
לפי דעתי, המטרה היא להלל לזכור, ולקדש את כבודם של שאול ויונתן שמתו, שדוד החשיב כמו אחיו.
גם את התשובה של זאת שלפניי וגם שדוד רצה להיות מלך ושהעם יקבל אותו אחרי מות שאול- שאותו הם כ"כ העריצו, בקיצור ממטרה פוליטית.
חיפשתי בתנ"ך ומצאתי כי תשובתם של שלושת המגיבים נכונה. ישנם כמה סיבות לכך, כל מפרש פירש זאת אחרת, וכל התשובות נכונות..
אנונימית