4 תשובות
זה מה שדוד שר בגלל ששאול מת נראה לי את תסמכי עלי..
שיר אבל שכתב דוד על שאול ויהונתן ( שנהרגו במלחמה עם הפלשתיים) הקינה היא מאפיין אבלי עד היום.
שדוד עצוב ממות נתן הנביא במלחמה
אנונימי
קינה היא שיר אבל שמטרתו להספיד מת או לבכות על חורבן או על צרה.
קינות כמה יסודות אופייניים:
- פתיחה בלשון "איך" ו- "איכה".
- דיבור כשבחם של הנפטרים.
- הזמנת אנשים להצטרף באבל.
- קללת המקום.

בקינה יכול להיות אמצעים ספרותיים רטורים, כגון: דימוים, פזמון חוזר, שאלה רטורית, חזרות, תקבולת...
בקינה יכול להיות גם ערכים.