4 תשובות
אני למדתי רק את הבית הראשון ונתנו לי מאה.. והו
אבל תנסי על כל בית לעבוד בנפרד עד שאת יודעת הכל
תחזרי על זה כמה פעמים בעל פה עד שתדעי

בהצלחה
תקראי מספר פעמים ואז תסכמי זה יעזור לך לזכור בקצרה.
ויקנן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר הצבי ישראל על במותך חלל איך נפלו גיבורים אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצות אשקלון פן תשמחנה בנות פלתשים פן תעלזה בנות ערלים. עד פה תחזרי תזחרי תחזרי תחזרי אחרי זה את ההמשך.. ולפני שנה עוד כמה פעמים
אנונימי