9 תשובות
צלע אחת כפול הצלע שלידה.
צלע כפול צלע
צלע כפול צלע
צלע כפול צלע
צלע כפול צלע
בהצלחה רבה ❤
זה ממש לא נכון. צלע כפול צלע זה רק אם המרובע הוא מלבן או ריבוע.
שטח מרובע שווה למכפלת האלכסונים בסינוס הזווית שביניהם לחלק ל2
,,
איך צלע כפול צלע? היא אמרה מרובע, לא ריבוע.
במקרים פרטיים של מרובעים (מקבילית, דלתון, מעויין, מלבן וכו') יש נוסחאות. במצב בו נתון לך סתם מרובע ואין לך שום מידע עליו, זה חצי מכפלת האלכסונים כפול סינוס הזווית שביניהן.
תלוי איזה מרובע.
ריבוע ומלבן:
צלע כפול הצלע הסמוכה לה (בריבוע אפשר פשוט אחת הצלעות בחזקת 2- כי בריבוע הצלעות שוות).

מעוין ודלתון:
מכפלת האלכסונים חלקי 2.

מקבילית:
הגובה כפול הצלע שהגובה מגיע אליה.

טרפז: סכום בסיסי המקבילית כפול הגובה שלהם חלקי 2.
פאק קראתי את זה ריבוע XD