3 תשובות
היקף של מרובע: צלי כפול 4.
שטח לשל מרובע: צלע כפול 2

היקף של מלבן: אורך+גובה כפול 2
שטח של מלבן: אורך כפול גובה
ריבוע
היקף - 4a
שטח - a*a
מלבן
היקף - 2a + 2b
שטח - a*b
שטח: צלע x צלע
היקף: צלע + צלע + צלע +צלע