4 תשובות
לדעתי כל 5 מרצפות קטנות הן מטר.. אז תחשב כמה אריחים יש לך ברוחב ובאורך של החדר. נאמר: אם יש לך ברוחב 15 ובאורך 15, אז יש לך 3 מטר מרובע... מרובע כי יש 4 צדדים לחדר. דהיינו 4 קירות שלפיהם מחשבים.. מקווה שאני לא טועה.
חדר הוא כמו קוביה מודדים את האורך והרוחב ומכפילים.

אם מדדת לפי מטרים, קיבלת את מספר המטרים הרבועיים של שטח החדר.
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
מכפילים אורך ברוחב, כמו כל מרובע או מלבן
5 מרצפות רגילות=מטר
מרצפות גדולות רגילות הן 30 ס"מ
שלום.
מה אם אין מרצפות? לכן, אורך כפול רוחב.