תשובה אחת
קודם כל חייבים לדווח על כך למשטרה. אחר כך ייקבעו בבית משפט את חומרת העונש שלו או שלה. אני יכול להבטיח לך ב-100 אחוזים שהיא לא תצא מזה "נקי" כמו שאומרים.