6 תשובות
108 לחלק ל12 שווה 9 תשובה: תשע מורים השתתפו בטיול
15 תרגיל 180/12=15
9, כי- 108:12=9
נונה למה 180 זה 108
סליחה התבלבלתי 9
באותו הנושא: