2 תשובות
לא. זה חצי תנאי לדלתון.
במרובע שאלכסוניו חוצים זה את זה הוא מקבילית
VLV