4 תשובות
מעוין - כל הצלעות שוות
מקבילית - כל זוג צלעות נגדיות שוות.
נ. ב. מצטער אם שכחתי הוכחה, הכל מהזיכרון
מקבילית:
1) זוג צלעות מקביל ושווה
2) 2 זוגות צלעות נגדיות שוות
3) 2 זוגות צלעות נגדיות מקבילות

מעוין:
כל הצלעות שוות
או:
מקבילית + 2 צלעות סמוכות שוות
מעוין - כל הצלעות שוות
מקבילית - כל זוג צלעות נגדיות שוות.