4 תשובות
הפיל. הבעיל. הניח . הציל
הפל
הבע
הנחה
הצל
שואל השאלה:
2) באיזו מהמילים שכתבתם הנו"ן אינה נבלעת? הציעו הסבר
שואל השאלה:
תודה רבה