3 תשובות
בנין קל (פָּעַל)
עבר
בבניין קל ישנם שלושה משקלים לזמן העבר:

משקל ראשון הוא משקל "פָּעַל"; זהו המשקל השכיח ביותר בבניין זה.
דוגמות לנטייה, עפ"י השורש כ-ת-ב:
אני כָּתַבְתִּי, אתה כָּתַבְתָּ, את כָּתַבְתְּ, הוא כָּתַב, היא כָּתְבָה, אנחנו כָּתַבְנוּ, אתם כְּתַבְתֶּם, אתן כְּתַבְתֶּן, הם/הן כָּתְבוּ.
הערות:
גוף שני רבים - במלרע (ktavtem ולא katavtem). עקב התרחקות הטעם הקמץ הופך לשווא.
השווא בלמ"ד הפועל הוא נח, ואחריו דגש קל בת"ו בכמה מהגופים. השווא בגוף שלישי רבים הוא נע.
המשקל השני הוא משקל "פָּעֵל"; זהו המשקל השני השכיח ביותר בבניין קל בזמן העבר. משקל זה מכיל פעלים המסמלים מצבים.
דוגמות לנטייה, עפ"י השורש ט-מ-א;
אני טָמֵאתִי, אתה טָמֵאתָ, את טָמֵאת, הוא טָמֵא, היא טָמְאָה, אנחנו טָמֵאנוּ, אתם טְמֵאתֶם, אתן טְמֵאתֶן, הם/הן טָמְאוּ. (1)
המשקל השלישי הוא משקל "פָּעֹל"; זהו המשקל הנדיר ביותר בבניין זה.
דוגמות לנטייה, עפ"י השורש י-ג-ר;
אני יָגֹרְתִּי, אתה יָגֹרְתָּ, את יָגֹרְתְּ, הוא יָגֹר, היא יָגְרָה, אנחנו יָגֹרְנוּ, אתם יְגָרְתֶּם, אתן יְגָרְתֶּן, הם/הן יָגְרוּ.
הערות:
שים לב לתנועות המשתנות בגופים "אתם" ו"אתן": בעקבות תזוזת הטעם; עה"פ מנוקדת בקמץ קטן, פה"פ מנוקדת בשווא נע.
הווה (עריכה)
זמן ההווה בעברית, או בשמו האחר "בינוני" טומן בחובו שני סוגים-בינוני פועל ובינוני פעול, כאשר הבינוני הפועל מסמל משמעות פעילה ולו כמה צורות, והבינוני הפעול מסמל משמעות סבילה. צורת הבינוני הפועל מציינת גם שמות תואר וגם בעלי מקצוע בנוסף למשמעות הפועלית.

צורות הבינוני הפועל:
צורה ראשונה: משקל "פּוֹעֵל"-זהו משקלם של רוב הפעלים בזמן ההווה של בניין קל.
למשל; שׂוֹנֵא, לוֹמֵד, נוֹזֵל, אוֹמֵר, מוֹדֵד וכו'...
צורה שנייה: משקל "פָּעֵל"-זהו משקלם של רוב פועלי המצב בעברית. פעלים ממשקל זה בזמן ההווה יכולים לנטות כך גם בזמן העבר. (להוציא מן הכלל פעלים מגזרת נל"א)
למשל; זָקֵן, חָפֵץ, יָשֵׁן, גָּדֵל, לָמֵד וכד'...
צורה שלישית: משקל "פָּעוֹל"-זהו משקלם של פעלים מעטים, שבעבר ניטים במשקל "פָּעֹל", ונבדלים מזמן ההווה ע"י תנועת חולם מלא אחרי עה"פ.
למשל; יָכוֹל, קָטוֹן, שָׁכוֹל וכד'...
צורה רביעית: משקל "פָּעִיל"-גם זהו משקל של פעלים מעטים מאוד, שבעבר ניטים במשקל "פָּעַל". פעלים במשקל זה משמשים בימינו יותר לצורך תואר ופחות לצורך פועל.
למשל; נָעִים, יָהִיר וכד'...
צורת הבינוני הפעול:
לצורת הבינוני הפעול ישנה תבנית אחת: "פָּעוּל" והשינויים החלים בה הם לפי גזרות הפועל.
למשל; קָרוּי (גזרת נל"א), עָשׂוּי (גזרת נל"י/ה), פָּתוּחַ (גזרת השלמים), נָפוּחַ (גזרת חפ"נ), תָּשׁוּשׁ (גזרת ע"ע), יָרוּד (גזרת נפ"יו), לוּשׁ (גזרת נע"ו/י) וכו'...
עתיד (עריכה)
בגזרת השלמים בבניין נפוצים שני משקלים בזמן עתיד: אֶפְעַל ואֶפְעֹל. לדוגמה:

אני אֶכְתֹּב, אתה תִּכְתֹּב, את תִּכְתְּבִי, הוא יִכְתֹּב, היא תִּכְתֹּב, אנחנו נִכְתֹּב, אתם תִּכְתְּבוּ, אתן/הן תִּכְתֹּבְנָה, הם יִכְתְּבוּ.
אני אֶלְמַד, אתה תִּלְמַד, את תִּלְמְדִי, הוא יִלְמַד, היא תִּלְמַד, אנחנו נִלְמַד, אתם תִּלְמְדוּ, אתן/הן תִּלְמַדְנָה, הם יִלְמְדוּ.
אותיות אית"ן באות תמיד בתנועה בקצרה ולאחריהן שווא נח.
בעי"ן הפועל תבוא תנועה קצרה (בדומה לזמן עתיד ביתר הבנינים) או שווא נע.
ציווי (עריכה)
הציווי נגזר מצורת העתיד. בפעלים במשקל אֶפְעֹל יבוא הציווי פְּעֹל, בפעלים במשקל אֶפְעַל יבוא הציווי פְּעַל. לדוגמה:

אתה כְּתֹב! את כִּתְבִי! אתם כִּתְבוּ! אתן כְּתֹבְנָה!
אתה לְמַד! את לִמְדִי! אתם לִמְדוּ! אתן לְמַדְנָה!
צורת הציווי נגזרת מהשמטת אות אית"ן מצורת העתיד. לכן, אמור היה להופיע בכל הצורות שווא נע בפ"א הפועל. בגופים "את" ו"אתם" נוצר כך רצף של שני שוואים נעים, ולכן הפך השווא הראשון לחיריק. כך התקבל שווא מרחף בעי"ן הפועל - שווא שלפניו תנועה קצרה, אך אותיות בג"ד כפ"ת לאחריו אינן מקבלות דגש קל.
כאשר פ"א הפועל היא האות אל"ף נחטף השווא בגופים "אתה" ו"אתן" לחטף סגול: "אֱסֹף", "אֱכֹל", "אֱסֹפְנָה", "אֱכֹלְנָה".
מקור (עריכה)
המקור יהיה בתבנית פָּעֹל - הן במשקל אֶפְעֹל והן במשקל אֶפְעַל. למשל: כָּתֹב, לָמֹד.
ממנו נגזר שם הפועל לִפְעֹל (למשל: לִכְתֹּב, לִלְמֹד). יוצא הדופן היחיד הוא "לִשְכַּב", הבא בפתח בעי"ן הפועל.
שגיאות נפוצות (עריכה)
הטיית פעלים במשקל פָּעֵל בזמן הווה לפי התבנית פּוֹעֵל: "אני *יוֹשֵׁן", "הילד *גּוֹדֵל" - במקום יָשֵׁן, גָּדֵל.
כאמור, מעט פעלים נוטים בהווה במשקל "פָּעוֹל", ובעבר במשקל "פָּעֹל". כדי להבחין בין ההווה והעבר, יש המוסיפים את פועל העזר "היה", ובעיני האקדמיה ללשון זהו "כורח לא יגונה" (ראו כאן). לעומת זאת, הטיית הפועל לפי תבנית "פָּעַל" בעבר ("הוא יָכַל", "אני יָכַלְתִּי") אינה תקנית.
שואל השאלה:
זה לא כל כך עזר לי חחח אני לא צריכה לדעת את זה בצורה כל כך מפורטת אני רק צריכה להבין מה זה הבניין הקל חחח תודה:)
אנונימי
חחח זה סתם מויקיפדיה