3 תשובות
הופכת את המילה לעבר ולזכר וככה מתאימה את המילה לביניין.
לדוגמה- לקפוץ -
עבר: קפץ , זכר
קפץ- פעל
הוא אתמול- כלומר להחליף לזמן עבר וללשון זכר. נגיד היא מחר תתנחל, הוא אתמול התנחל, כלומר בניין התפעל
Ohm
בגזרת השלמים, פשוט מטים לנסתר-עבר ומשווים את המשקל: שָלַח - פָעַל. בגזרות האחרות זה מסובך יותר. למשל, הפועל הוֹרִיד - על מנת לזהות את בניינו, ראשית צריך לזהות שהוא פועל פעיל, אחר שיש בו מוספית ה"א, ואז לשלוף את הבניין הַפָּעִיל היחיד שיש בו מוספית תחילית ה"א - הִפעיל. אם רק התחלתם ללמוד את הבניינים, כנראה לא יביאו לכם פועל מאחד הגזרות הללו, שנקראות בשם ההולם 'גזרות עלולות'.