4 תשובות
ניראלי זה השורש של המלה
זה למה את מחברת את זה בניקוד... נדמה לי, כאילו אכל זה בפעל
ואוכל זה בפועל..
אני חושבת גם אני נתקעתי בשאלה הזו במבחן...
אנונימי
לפי- הוא אתמול.
פעל
(*פעל* נפעל הפעיל הופעל פיעל פועל התפעל)
ברמת העיקרון מזהים אותו ע"י הפיכה של המילה ל: זה-אתמול (גוף ראשון-עבר)
דוגמאות:
לעשן->ע. שן
לאכול->אכל
לעכל->ע. כל
לקרוא->קרא
להרתיח->רתח
(הוא עשה: לעשות->עשה = לפעול->פעל)