4 תשובות
16.3
16.3
16.3
16.9 ללמוד נהיגה אני חושבת
החל מגיל 16 ושלושה חודשים
ויש ספרים של תמרורים וכאלה, אפשר משם אבל יותר מומלץ ללמוד מהאפליקציה