6 תשובות
ב24
הלילה בשתיים..
הלילה. תוכלי להזיז כבר עכשיו.
היום בלילה בשתיים שזה אומר כבר מחר
בשעה 2:00 בלילה
היום ב2 מעבירים שעה קדימה.