11 תשובות
כן
ההפך לא
כמעט ולא יהיה מואר
יותר חשוך
יהיה 5:30 וזה לפני הזריחה או בהתחלה של הזריחה אז לא..
יהיה יותר חשוך.
כן כי זה כמו 7:30
שואל השאלה:
חח כן או לא? כל אחד כותב משהו אחר
יחשיך מוקדם ויתבהר מאוחר
זאת אומרת שבסביבות 18:00 יחשיך ובסביבות שבע יתבהר
יהיה יותר חשוך נקודה
מילפאקוואי הוא התכוון לבוקר לא לערב
מה הקשר? זה שעה אחורה ולא קדימה
הלילה ארוך היום קצר, ככה שהשמש לא תהיה כמו ב6:30 כמו בשעון קיץ
מזיזים את השעון שעה אחורה
שואל השאלה:
דווקא מי שאמר שיהיה אור צדק... עכשיו זה כאילו 7:00