8 תשובות
20:32 בשעה 2:00 השעון יחזור ל1:00 מה שמקנה שעת שינה
שואל השאלה:
וזה עוד לא השתנה?
השעון משתנה ב2:00
20:32.
השעון מתחלף רק בשעה 2 בלילה, ומזיזים אותו שעה אחת אחורה לשעה 1.
כמו רגיל. רק ב2 בלילה מישנה
אם נעביר לשעון חורף יהיה 19:33 מעבירים שעה רק בלילה