8 תשובות
במוצש
מוצש
שיצא שבת
ערב
8-7
7 וחצי
xm1
7 וחצי כזה, מוצש
תשע בערב