6 תשובות
שבע בערב
5 בערב הרוב פעילים כי זאת השעות שאין מה לעשות עם החיים ו7 זה כבר ערב, כולם עם המשפחות, בעיקר בשישי
באזור השעה חמש ואילך.
עוד כמה שעות
16:00
סביבות ארבע-חמש